Chi tiết

KOMATSU 6.0T

 Hiệu KOMATSU
Xuất xứ: Nhật Bản
Trọng tải: 6.0T
Chiều cao: 5.5M

Nhiên liệu: Dầu
Chức năng:  Tiêu chuẩn.
Liên hệ: 
Ms Hòa - 0938.717.328
Ms Khanh - 0903.614.404

Cùng loại

KOMATSU 6.0T

Chi tiết Liên hệ

KOMATSU 2.0T

Chi tiết Liên hệ

KOMATSU 16TAN

Chi tiết Liên hệ

KOMATSU 2.0T

Chi tiết Liên hệ

KOMATSU 2.5T

Chi tiết Liên hệ

KOMATSU 3.0T

Chi tiết Liên hệ

KOMATSU 1.5T

Chi tiết Liên hệ

KOMATSU 3.3T

Chi tiết Liên hệ

KOMATSU 4.0T

Chi tiết Liên hệ

KOMATSU 2.5T

Chi tiết Liên hệ

KOMATSU 3.0T

Chi tiết Liên hệ

KOMATSU 3.5T

Chi tiết Liên hệ